Sodybos „Menceli“ vidaus tvarkos ir saugumo taisyklės

Atvykimas nuo 14.00 . Išvykimas iki 12.00.

Galimas specialus susitarimas dėl išvykimo ir atvykimo laiko.

Rezervacija vykdoma sumokėjus (rekvizitai pateikti žemiau) minimum 30% apgyvendinimo paslaugos sumos.

Neatvykus ir nepateisinus priežasties sumokėta suma negrąžinama.

Sodybos svečiai, rezervuodami, tiksliai nurodo žmonių skaičių. Nepranešus, negalima viršyti nurodyto žmonių skaičiaus, kviestis laikinus lankytojus, draugus ar kitus asmenis.

Atvykę į sodybą, svečiai turi sumokėti pilną nuomos kainą. Sodybos šeimininkas išrašo sąskaitą faktūrą.

Svečiai gali naudotis išsinuomotomis patalpomis ir sodyboje esančiomis materialinėmis vertybėmis:

- pranešus sodybos šeimininkams - laužaviete, kepsnine, batutu, vaikų, sporto žaidimų aikštelėmis ir sporto inventoriumi; svečiai gali maudytis tvenkinyje,

- už papildomą mokestį ( jei nesutarta kitaip) – naudotis pirtimi, plaukioti valtimi, vandens dviračiu , irklente

Svečiai privalo: 

-atvykus užpildyti svečių registracijos kortelę, pateikiant asmens dokumentą;

-laikytis saugaus elgesio, priešgaisrinės saugos bei vidaus tvarkos taisyklių;

-užsisakius papildomas sodybos paslaugas, už jas iškarto sumokėti;

-taupiai naudoti vandenį ir elektros energiją;

-netrukdyti kitiems svečiams ramiai ilsėtis;

-prieš išvykstant iš sodybos, dalyvauti atiduodant išsinuomotas patalpas bei materialines vertybes sodybos šeimininkui.

-svečiai gali atvykti su savo gyvūnais. Gyvūnų paliktas išmatas privalo surinkti jų šeimininkai.

-už bet kokią gyvūno padarytą žalą atsako jo šeimininkas.

Sodyboje draudžiama:

-rūkyti visose patalpose;

-be šeimininkų leidimo : 

  • kūrenti pastatuose esančius židinius ir krosnis;
  • nešti ar perkelti sodybos inventorių į kitas vietas;
  • plaukioti valtimis;
  • eiti prie arklių aptvarų, erzinti juos, maitinti;
  • šokinėti ant batuto daugiau kaip 1 asmeniui;

Atsakomybė:

-Bet kokią padarytą žalą sodybai ,, Menceli", paslaugos pirkėjas atlygina Latvijos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

-Jei nuostolių padaro kliento nepilnamečiai vaikai, juos privalo atlyginti tėvai arba globėjai.

-Klientui ar jo vaikams susižalojus pačiam, ar sužalojus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus poilsio ir sporto sąlygas, sodybos savininkas už tai neatsako.

-Už nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti namo viduje, laiptinėje, vaikščiojimo takuose, kieme, vaikų žaidimo aikštelėse, sporto aikštelėse, pirtyje, maudantis tvenkinyje ar plaukiojant vandens inventoriumi , jodinėjant arkliais yra atsakingi patys poilsiaujantieji.

-Už nelaimingus atsitikimus, įvykusius dėl alkoholio , atsako pats svečias.

-Už teikiamų paslaugų kokybę atsako sodybos savininkas.

Priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklės:

-tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams;

-rūkyti tik lauke tam skirtose vietose ir nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas;

-sodybos teritorijoje ugnį kurti galima tik tam įrengtoje laužavietėje arba kepsninėje, tik leidus sodybos šeimininkams ir išklausius instruktažą.

-kūrenantis židiniui nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams jo kūrenti; malkas dėti tik tam skirtose vietose, toliau nuo atviros ugnies;

-nepalikti ugnies be priežiūros, ją užgesinti paliekant laužavietę;

-vaikams maudytis, irstytis valtimi, žvejoti galima tik kartu su suaugusiaisiais;

- naudojantis vandens inventoriumi dėvėti gelbėjimosi liemenes;

-sportinius įrenginius naudoti tik pagal paskirtį.

-šokinėti ant batuto galima tik išklausius jo naudojimo instruktažą;

-kiekvienas svečias individualiai atsako už savo atsivežto maisto kokybę ir šviežumą;

-tėvai, arba prižiūrintys asmenys privalo užtikrinti vaikų saugumą: neleisti vaikams vaikščioti bei bėgioti arklių aptvare, gyvūnų neerzinti ir nemaitinti.

-sodybos savininkas arba admininstratorius įsipareigoja supažindinti dalyvaujančius asmenis su priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklėmis ir atsako už svečių saugumą, išskyrus atvejus, kai svečiai patys nesilaiko saugaus elgesio taisyklių sodyboje.

Rekvizitai apmokėjimui :

SIA”MENCELI” Liepājā Avotu iela 9-2; Latvia

Banko sąskaita:

LV26HABA0551030666099

SWEDBANK AS